Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról

A 2016/17-es tanévben a köznevelési törvényben előírt kötelező erkölcstan helyett választható hit-és erkölcstan megszervezése ügyében március 10-én 18 órakor  tájékoztatót tartanak a Római Katolikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház képviselői. Ezen az alkalmon beiratkozás nem történik, csak tájékoztatás! Nyeste Ferenc László sk. Intézményvezető