2018-09-28

Fülemüle Alapítvány

A 2002-ben bejegyzett „Fülemüle” Művészetoktatási Alapítvány – az alapító okirat gondolatait idézve „az Etyeken élő fiatalok művészeti nevelésének, kulturális igényeinek és közművelődésének támogatásáért létesült.”

Nagy örömünkre településünkön a gyerekek nemcsak a számolást, olvasást, betűvetést, hanem a művészetek szeretetét is elsajátíthatják a Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti szakjain. Alapítványunk az itt folyó oktató-nevelő munka hatékonyságának növelését segíti.

Gyerekeink már számtalanszor bebizonyították, hogy tudásukat érdemes ország-világ előtt megmutatni, öregbítve ezzel Etyek jó hírnevét. Az iskola művészeti csoportjainak, együtteseinek versenyeken, pályázatokon, fesztiválokon való megjelenését alapítványunk az utazás költségeinek részbeni vagy teljes fedezésével támogatja. Célunk, hogy minden kis művész a képességeihez mérten megmutathassa tehetségét a fellépéseken, kiállításokon.

Céljaink között szerepel még tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, hangverseny látogatások szervezése és anyagi támogatása, valamint minden olyan ötlet segítése, amely gyermekeink művészeti nevelésének, tehetséggondozásának lehetőségét rejti. Éppen ezért közreműködünk kiállítások, táncházak, népzenei versenyek, művészeti előadások szervezésében is.

Gyerekeink tehetségének híre – nagy örömünkre – már sok helyre elért. Fúvószenekarunk, néptáncosaink, népi énekeseink, képzőművész növendékeink produkciói minden alkalommal meggyőznek minket arról: érdemes rájuk áldozni. Alapítványunk a különböző támogatóktól érkezett adományokból, jótékonysági rendezvények bevételeiből, pályázati pénzekből tudja megvalósítani célkitűzéseit. Mindent megteszünk, hogy anyagi forrásainkat bővítsük, bízva abban, hogy így az általunk nyújtható segítség is bővülhet.

Az alapítvány munkáját a kuratórium végzi.

A kuratórium tagjai:

  • Vashegyi Piroska
  • Fedicsné Varga Mónika
  • Pető Alíz
  • Debreceniné Dobos Rita
  • Rádicsné Vida Fruzsina
  • Horváth Ágota
  • Gulyás Enikő

Köszönjük és továbbra is szeretettel várjuk programjaink szervezésében és lebonyolításában nyújtott lelkes segítségüket, adományaikat.

Adószámunk: 18491799-1-07