2016-02-16

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján közzétesszük a 23. §-ban előírt adatokat:

 1. Felvételivel, beiratkozással kapcsolatos információk
 2. Felvételi tájékoztató → BEIRATKOZÁS
  A beiratkozás ideje a 2016/17-os tanévre: Jogszabály alapján
  A 2016/17-es tanévben engedélyezett osztályok száma: A KLIK útmutatása szerint
 3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai (nincs ilyen információ)
 4. Az iskola nyitva tartásának rendje → ITT
 5. A tanév eseményei → ESEMÉNYNAPTÁR
 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (nincs ilyen információ)
 7. Az iskola dokumentumai:⇒ SZMSZ, ⇒ HÁZIREND, ⇒ PEDAGÓGIAI PROGRAM
 8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége → ITT
 9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége → ITT
 10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: → FIT-jelentések
 11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Évfolyamismétlők száma:

2015: 2 fő – 2014: 5 fő – 2013: 1 fő

Kimaradás:

2014: 1 fő

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei → ITT

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: A házirend tartalmazza

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: A házirend tartalmazza

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma → Létszám, névsorok

OSZTÁLYOK LÉTSZÁM OSZTÁLYOK LÉTSZÁM
1.a 24 5.a 21
1.b 25 5.b 18
2.a 20 6.a 19
2.b 22 6.b 19
3.a 24 6.c 19
3.b 26 7.a 20
4.a 19 8.a 19
4.b 21 8.b 17
OSZTÁLYOK LÉTSZÁM OSZTÁLYOK LÉTSZÁM

16. Az Alapfokú Művészeti Iskolában az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma

  Zeneművészet Táncművészet Képző-és iparművészet
  EK Alapfok TK EK Alapfok TK EK Alapfok TK
Minősítés éve 2006/2007 8 55 13 0 38 0 18 64 0
2014/2015

27

38 5 0 30 0 53 2
2015/2016 23 43 3 0 33 0 0 54 0

17 . Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel, a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

→ ITT MEGTEKINTHETŐK

18. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

 • Tanévnyitó ünnepség
 • Hangszerbemutatók, növendéktoborzás – Pótbeiratkozások
 • Szüreti felvonulás
 • Zene Világnapja
 • Remshaldeni gyerekeknek bemutató
 • Nemzeti Ünnep
 • Fülemüle Népzenei Fórum
 • Adventi készülődés
 • Falu karácsonya
 • Adventi zenés áhítat Református templom
 • Adventi koncert – Katolikus templom
 • Karácsonyi koncert –Általános Iskola
 • Növendékkoncertek, vizsgakiállítás
 • Magyar Kultúra napja
 • Fülemüle Alapítványi Bál
 • Kiállítások, múzeumok látogatása
 • Évzáró Gálaműsor
 • Művészeti tábor

19.  A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

 • Szüreti felvonulás
 • Zene Világnapja
 • Remshaldeni gyerekeknek bemutató
 • Fülemüle Népzenei Fórum
 • Adventi készülődés
 • Falu karácsonya
 • Adventi zenés áhítat Református templom
 • Adventi koncert – Katolikus templom
 • Fülemüle Alapítványi Bál
 • Nemzeti Ünnep
 • Kiállítások, múzeumok látogatása
 • Föld napi program
 • Évzáró Gálaműsor
 • Művészeti alkotótábor