2018-09-28

További munkatársak

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak:

  • Magyarné Csongor Erzsébet – pedagógiai asszisztens
  • Wágenszommer Teréz – iskolatitkár
  • Strasszer Antalné – iskolatitkár

Technikai dolgozók:

  • Beliánné Kun Mária – takarító
  • Farkas Zoltán Károlyné – takarító
  • Gárel Mária – takarító
  • Harsányi Rozália – takarító
  • Muschek Tibor – karbantartó