ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16 – 2028. augusztus 15. napjáig szól.
Feladata az intézményvezető munkájának támogatása és segítése, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének koordinálása, a köznevelésben használatos online rendszerek működtetése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása, belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában való részvétel, illetve az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– rövid vezetői koncepció, összefoglaló, motiváció,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, amennyiben a pályázó nem a Székesfehérvári Tankerületi Központ alkalmazottja,
– a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), amennyiben a pályázó nem a Székesfehérvári Tankerületi Központ alkalmazottja,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amennyiben a pályázó nem a Székesfehérvári Tankerületi Központ alkalmazottja,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Székesfehérvári Tankerületi Központ, 8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/072/HR/KOZINT/00947-1/2023), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT-Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezető-helyettesi beosztására„.

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Nyeste Ferenc László intézményvezető nyújt, a 06 22 597 040-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Etyek
Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: Fejér Vármegye, 2091 Etyek, Magyar utca 2.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az iskolai végzettségi követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
– legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.11. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a vélemény-nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményvezető javaslatára a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.07. 23:59

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .